10 klausimų apie knygas

Į 10 klausimų apie knygas Bibliotekos vardu prašome atsakyti savo darbuotojų, kolegų iš kitų bibliotekų, įvairių kultūros ir atminties institucijų specialistų, įžymių kultūros, visuomenės veikėjų.


Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Giedrės Kazlauskaitės mintys2018-01-10

Lietuvių poetė, meno kritikė, eseistė, kultūros laikraščio „Šiaurės Atėnai“ vyriausioji redaktorė Giedrė Kazlauskaitė: <...> bendraamžiai skatina savo vaikus skaityti, bet neturi laiko skaityti kartu su jais.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Viktorijos Vitkauskaitės mintys2018-01-03

Žurnalo „IQ Life“ redaktorė Viktorija Vitkauskaitė: Bet apskritai knyga man iki šiol – absoliučiai asmeniškas, intymus, solinis džiaugsmas, ir tai man labai patinka.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Bernardo Gailiaus mintys2017-12-11

Istorikas, publicistas, politikos apžvalgininkas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas dr. Bernardas Gailius: Nesu tikras, kad kiekviena karta turi savitą ryšį su knyga. Manau, kad žmonių ryšys su knyga visą laiką daugmaž panašus: knygas žmonės skaito.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Eglės Daugėlaitės-Kryževičienės mintys2017-11-20

Žurnalistė, televizijos laidų vedėja Eglė Daugėlaitė-Kryževičienė: svečiuose man labiausiai patinka patyrinėti šeimininkų knygų spintą, kurioje daugybė atsakymų ir daugybė temų pokalbiams bei diskusijoms.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Elenos Kurklietytės mintys2017-11-08

Žurnalistė, prozininkė, dailininkė Elena Kurklietytė: Mano kartai knyga buvo ne tik pagrindinis žinių šaltinis, bet ir atgaiva dvasiai. Okupacijos sąlygomis tai buvo langas į laisvąjį pasaulį.“
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Lauros Sintijos Černiauskaitės mintys2017-11-02

Lietuvos rašytoja, žurnalistė, poetė ir dramaturgė Laura Sintija Černiauskaitė: Man nuostabiausia, kad knyga yra daug pastovesnė ir ilgaamžiškesnė už žmogų. Žmogus gali išduoti, palikti, pagaliau – numirti. O prie tos pačios knygos sugrįžti ir gauni peno visą gyvenimą. Reikšmingos knygos ir surandamos visam gyvenimui.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Juozapo Blažiūno mintys2017-10-26

Menotyrininkas, aukščiausios kvalifikacijos tapybos kūrinių restauratorius, Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius doc. dr. Juozapas Blažiūnas: Tai, kas vienam bus didelė vertybė, kitam bus visiškas niekalas. Ir yra gerbtinas bet koks pasirinkimas.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Dalios Smagurauskaitės mintys2017-10-03

Rašytoja, žurnalo „Keliauk“ redaktorė Dalia Smagurauskaitė: Man vertinga ta knyga, kurią perskaitau tinkamu metu, kuri sužadina vaizduotę, emocijas. Ta, kurią netgi gaila skaityti, nes pasibaigs.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Lilijos Valatkienės mintys2017-09-21

Žurnalistė, fotomenininkė Lilija Valatkienė: Gyvename auksinį lietuviškosios knygos amžių. Šiandien lengva pamiršti, kad lietuviškas spausdintas žodis sunkiai skynėsi kelią į mūsų gyvenimą.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Halinos Kobeckaitės mintys2017-09-12

Lietuvos diplomatė, vertėja, žurnalistė, humanitarinių mokslų daktarė Halina Kobeckaitė: Knygos buvo mano savotiška aistra, kurią skatino ne tik mokykla, bet ir tėvai, abu mėgę skaityti.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Juliaus Šalkausko mintys2017-05-04

Žymaus Lietuvos pedagogo, filosofijos mokslų daktaro Stasio Šalkauskio sūnus, fizikos mokslų daktaras Julius Šalkauskas: grožinės literatūros knyga yra vertinga, jei joje jungiasi gili mintis, vaizdas ir estetinė forma.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Romualdo Karazijos mintys2017-04-14

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Atomo teorijos skyriaus afilijuotasis vyriausiasis mokslo darbuotojas profesorius Romualdas Karazija: vertinga yra ta knyga, kurią norisi turėti savo bibliotekoje, grįžti prie jos.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Rasos Januševičienės mintys2017-01-18

Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė dr. Rasa Januševičienė: Knygos yra labai saviti mūsų gyvenimo veikėjai. Kartais atrodo, kad tai jos mus pasirenka, o ne atvirkščiai.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Silvos Pocytės mintys2017-01-11

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė doc. dr. Silva Pocytė: Mano požiūris į knygą yra labai pagarbus. Iki šiol dar turiu išsaugojusi vaikiškas knygas, su kuriomis užaugau.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Rimvydo Laužiko mintys2016-11-17

Lietuvos archeologas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas, Muzeologijos katedros vedėjas, prof. dr. Rimvydas Laužikas: knygos yra vienas svarbiausių faktorių (savotiškų „klijų“), formuojančių kartas.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Nerijaus Mileriaus mintys2016-10-19

Filosofas, kino teorijos ir filosofijos, šiuolaikinių kasdienio pasaulio teorijų ir urbanistikos filosofinių pagrindų tyrinėtojas, Vilniaus universiteto Filosofijos katedros docentas dr. Nerijus Milerius: per anksti ar per vėlai perskaitytos geros knygos dažnai atneša tik nuobodulį ir nusivylimą.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Violetos Radvilienės mintys2016-09-05

LMA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus darbuotoja, lotynų kalbos žinovė Violeta Radvilienė: Knyga yra mano gyvenimas, mano darbas, mano laisvalaikis. Man patinka Plinijaus mintis, kad nė viena knyga nėra tokia bloga, kad kuo nors nebūtų naudinga.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Žygimanto Kudirkos mintys2016-04-15

Muzikos atlikėjas, tekstų kūrėjas, poetas, vienas iš atliekamosios – slemo – poezijos pradininkų ir kurstytojų Lietuvoje, 2014 m. Europos slemo čempionas, vienas jauniausių Kudirkų iš Vinco linijos Žygimantas Kudirka (scenoje – Mesijus): esu naudojęs knygą dalykus suslėgti. Esu naudojęs knygą dalykus paslėpti. <...> 
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Aurelijos Arlauskienės mintys2016-03-18

Žurnalistė, rašytoja, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narė Aurelija Arlauskienė: kadangi mano mintys ir žodžiai vaikšto žeme, tai ir kūryba yra žemiška <...>
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Tomo Staniulio mintys2016-03-03

Strateginio valdymo ekspertas-konsultantas, rašytojas, keliautojas Tomas Staniulis: bibliotekos kaip Visatos metafora turėtų būti artima kiekvienam, kuris myli knygas. 
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Daivos Lialytės mintys2016-01-25

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorė, ryšių su visuomene bendrovės „Integrity PR“ vadovė Daiva Lialytė: skaitydama gerą knygą pamirštu viską aplinkui <...>
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Ramūno Danisevičiaus mintys2016-01-18

Fotomenininkas, Lietuvos spaudos fotografas, Lietuvos spaudos fotografų klubo steigėjas Ramūnas Danisevičius: mano biografijos žanras – fotografijų albumas.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Mildos Kvizikevičiūtės mintys2015-12-14

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė Milda Kvizikevičiūtė: popierinę knygą visada buvo ir bus smagu paimti į rankas <...> 
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Audronės Kučinskienės mintys2015-10-29

Humanitarinių mokslų daktarė, Klasikų asociacijos valdybos narė, Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros vedėja docentė Audronė Kučinskienė: mano karta buvo ištroškusi knygų ta prasme, kad jų, kaip ir daugelio kitų dalykų, sovietmečiu negalėjai gauti.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Regimanto Tamošaičio mintys2015-10-08

Rašytojas, literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros docentas, „Metų“ žurnalo literatūros kritikos redaktorius Regimantas Tamošaitis: vis daugiau randasi rašančiųjų ir mažiau skaitančiųjų. Nes protingieji būna įkinkyti į darbus, skaityti neturi laiko, o kvailiems knygų nereikia – kaip ir visais laikais.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Irenos Vaišvilaitės mintys2015-08-31

Meno ir bažnyčios istorikė, diplomatė, nuo 2012 m. – Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė: <...> knygos yra dvejopai vertingos – individualiai ir bendrakultūriškai
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Nerijaus Mačiulio mintys2015-08-15

Vyriausiasis „Swedbank“ ekonomistas dr. Nerijus Mačiulis: knygos vertė yra subjektyvi.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Vytauto Gocento mintys2015-06-09

Ekonomistas, lietuvininkų poetas, kraštotyrininkas, Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos paveldo puoselėtojas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Komplektavimo skyriaus vedėjas Vytautas Gocentas: <...> geros knygos rodiklis – suskaityti viršeliai ir knygos blokas. <...> bibliotekų knygrišiai galėtų sudaryti tokių knygų sąrašą.
Daugiau »

Rubrikoje 10 klausimų apie knygas – Aleksandro Matonio mintys2015-05-18

Informacinio karo, gynybos ir saugumo ekspertas, žurnalistas, Lietuvos notarų rūmų atstovas ryšiams su visuomene, 2007–2008 m. Lietuvos diplomatinės atstovybės Afganistane vadovas Aleksandras Matonis: vėl rašyčiau apie kariuomenės istoriją. Tai planuoju daryti.
Daugiau »

Bibliotekos įžymybės JAV įžymybės Ancensored įžymybės Lietuvos įžymybės

2015-04-07
Tekstologas, literatūrologas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos Centro valdybos pirmininkas Paulius Vaidotas Subačius: ...niekas nepadeda mums labiau suprasti save pačius nei Homeras, Biblija ir Shakespearas...
Daugiau »

2015-03-30
Lietuvos kultūros paveldo tyrėja Vilniaus universiteto profesorė dr. Rasa Čepaitienė: „Paauglystėje svajojau tapti rašytoja...“
Daugiau »

2015-03-19
Teisininkas, Mykolo Romerio universiteto profesorius, publicistas, mokslo populiarintojas, rašytojas fantastas, vaikų literatūros autorius Justinas Žilinskas:
Šiuo metu labai norėčiau parašyti kokią nors kosminę operą.
Daugiau »

2015-02-23
Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė, VU Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros profesorė, Mini Nobelio laureatė habil. dr. Danguolė Mikulėnienė:
Studentams sakau, kad visos knygos iš meilės. Net ir mokslinės. Taigi ir rašau... Ir jūs rašykit... Bus daugiau knygų ir meilės...
Daugiau »

2015-02-09
LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus Bibliografijos sektoriaus vadovė dr. Birutė Railienė:
Į knygą vis dažniau žiūriu kaip į pašnekovą, mokytoją. Kuris neužpyksta, jei „pokalbį“ nutraukiu viduryje puslapio ir palieku vėlesniam laikui.
Daugiau »

 width=

2015-01-26
Bibliometrijos pradininkė ir visuomenės veikėja prof. habil. dr. Ona Voverienė: Mūsų kartos požiūris į knygą – romantiškas, ieškant jose dvasinių orientyrų.
Daugiau »

 width=

2015-01-12
Literatūros vertėjas, rašytojas Vladas Braziūnas:
Mano karta – dar knygų bado karta. Taigi esu iš tų, kuriems kiekviena knyga buvo, tebėra ypatingas, lyg šventybės palytėtas daiktas, kuriems su knyga išsiskirti tebėra sunku.
Daugiau »

2015-01-02
Filosofė, Vilniaus universiteto TSPMI dėstytoja Nerija Putinaitė:
Jei rašyčiau (gebėčiau parašyti) grožinę knygą, tuomet būtų detektyvinė istorija, kurios veiksmas vyktų aštuoniolikto amžiaus Karaliaučiuje ir joje būtinai veiktų Kantas.
Daugiau »

2014-12-09
Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė:
Draugui paskolinčiau visas knygas.

2014-11-17
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos vadovė, grafikė, tapytoja Jūratė Stauskaitė:
Neįsivaizduoju GERO teksto skaitymo ekrane.

2014-10-27
Gamtininkas, gamtos ir mokslo žurnalistas, keliautojas Daumantas Liekis:
Jokio rašytojo vaizduotė negali pranokti nuostabios realybės.

2014-10-13
Afrikos kalbų specialistas, VU orientalistikos centro lektorius dr. Gediminas Degėsys:
Rekomenduoju perskaityti bent tris kartus esperanto kalbos vadovėlį.

2014-09-29
Teatrologė, dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė Audronės Girdzijauskaitė:
Vertinga ta knyga, kuri atveria naują pasaulį.

2014-09-12
Rašytoja, menotyros mokslų daktarė Kristina Sabaliauskaitė:
Mano gyvenimas, tam tikra prasme, ir yra knygos: ir perskaitytos, ir parašytos. 

2014-09-01
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto knygotyros ir dokumentotyros instituto doc. dr. Alma Braziūnienė:
Bibliofilija, kaip trauka knygai, skaičiuoja tūkstančius metų.

2014-08-14
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų restauravimo ir konservavimo centro direktorius Algirdas Plioplys:
Mus mokė, kad knygas reikia skaityti 

2014-08-01
Rašytoja Undinė Radzevičiūtė:
Tam tikra dalis rašytojų mėgsta rašyti knygas, kurias jie jau rašė, o aš mėgstu rašyti knygas, kurių dar nerašiau.

2014-07-14
„Naujasis Židinys-Aidai“ direktorė, doktorantė Gabrielė Gailiūtė:
[Šiuo metu skaitau] Tomo Daugirdo „Sparnuoto arklio dantis“. Skaitau ir šiurpstu, kad mano disertaciją jau parašė.
 

2014-06-30
Poetas, vertėjas, literatūros kritikas, publicistas ir užkietėjęs Bibliotekos skaitytojas Marius Burokas:
Vertinga knyga parodo ir atveria tau tai, ko pats nepajėgei suformuluoti, leidžia žengti ten, kur negali ar nedrįsti žengti, pamatyti tai, ko nedrįsai ar negalėjai pamatyti.

2014-06-16
Filosofijos mokslų daktaras, Lietuvos edukologijos universiteto Filosofijos katedros vedėjas, poetas, eseistas, vadovėlių autorius Liutauras Degėsys:
<...> jeigu staiga tavyje atsitinka dalykai, niekaip paviršutiniškai tiesiogiai nesusiję su perskaityta knyga – tai ir yra knygos vertė.

2014-05-26
Paveldosaugos ekspertė Gražina Drėmaitė:
Nemoku rašyti…

2014-05-12
Finansininkas, dėstytojas, mokslininkas, senųjų knygų kolekcininkas Gitanas Nausėda:
<…> skaitmeninė knyga stums popierinę knygą į užribį kur kas ilgiau nei šiandien prognozuojama.

2014-04-28
LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus vedėja Birutė Giedraitienė: 
<...>  knyga nėra vien jos turinys.

2014-04-07
Visuomenės veikėja, aktorė Nijolė Oželytė:
Spausdinta knyga gyva, kaip teatras, ji savaime egzistuojantis daiktas. Elektroninė knyga negyva, kaip televizorius, negyvame elektroniniame kūne ji – antrinis dalykas.

2014-03-24
Kompozitorius Giedrius Kuprevičius:
<...> profesionalus bibliotekininkas nėra geras skaitytojas, nes į visas knygas žvelgia kaip fondo dalį

2014-03-10
Br. kunigas Julius Sasnauskas, OFM:
Vertingiausia bus visuma tų knygų, kurias perskaitėme

2014-02-25
Aktorė Dalia Michelevičiūtė:
Žmogaus gyvenimo neįmanoma įsprausti į vieną žanrą

2014-02-10
Andrius Užkalnis:
Jūsų biblioteka yra mano jaunystės meilė, aš ten mokydavausi, kai ruošiausi stojimui į Universitetą
.

2014-01-27
Profesorius habil. dr. Domas Kaunas: 
Knyga, nesukelianti emocijų, nieko verta.

2014-01-13
Ilgametė LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotoja Danutė Labanauskienė:
Knygos vertė slypi tame žmoguje, kuris ją skaito.
 

2013-12-30
LMA Vrublevskių bibliotekos mokslinės sekretorė Leokadija Kairelienė:
Man vertinga knyga yra ta, kurią užvertusi dar ilgai gyvenu tuo, ką teko patirti skaitant.

2013-12-16
LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas:
Augome mokomi su knyga apsieiti pagarbiai – ypač su lietuviška knyga.