GROŽINĖ IR FILOLOGINĖ LITERATŪRA

Oderbornas, Paulius (apie 1555–1604). Ioannis Basilidis magni Moscoviae ducis vita [Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas]. – Wittebergae : excudebat haeredes Ioannis Cratonis, 1585. – [348] p. : iliustr., inic., vinj.; 8° (15 cm).
1585 m. Vitenberge paskebtas Kauno, Rygos, vėliau Jelgavos liuteronų kunigo P. Oderborno biografinis romanas galėtų būti laikomas pirmuoju Lietuvos biografiniu romanu. Lotyniškas jo tekstas XVI–XVII a. buvo išspausdintas dar du kartus (1594 ir 1600). Gyvenimas veikiai buvo išverstas į vokiečių kalbą ir pastoviai kas keleri metai spausdinamas įvairiuose Vokietijos miestuose.
L-16/55

 

Mikalojaitis, Venclovas (Mykolas Lietuvis, Michalo Lituanus; apie 1490–1560). Michalonis Lituani De moribus Tartarorum, Lituanorum et Moschorum ... [Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius]. – Basileae : apud Conradum Waldkirchium, 1615. – [8], 64 p : inic., portr., vinj.; 4° (19,5 cm).
Lietuvos bajoras V. Mikalojaitis iš Maišiagalos turbūt nebuvo evangelikas, tačiau savo veikale kritikavo katalikų Bažnyčią. 1550 m. V. Mikalojaičio sukurto traktato Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius fragmentai kartu su Jono Lasickio (Jan Lasicki; 1534–1602) veikalu Apie Žemaičių dievus buvo išspausdinti Bazelyje tik 1615. Antrasis leidybos konvoliuto aligatas – J. Lasickio veikalas – taip pat XVI a. kūrinys. Pastarasis tekstas buvo parašytas apie 1580 m.
L-17/104

 

Radvanas, Jonas (apie XVI a. vidurį–XVI a. pab. ar XVII a. pr.). Radivilias ... [Radviliada]. – Vilnae metropolis Lituanorum : ex officina Ioannis Kartzani, 1592. – [168] p. : herbas, inic., vinj.; 4° (19,5 cm).
Knygos autorius buvo susijęs su Vilniaus vaivados ir LDK didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno dvaru. Hegzametru parašytoji Radviliada XVI a. buvo stambiausias lotyniškas eiliuotas kūrinys, pasirodęs Lietuvoje. Herojinėje poemoje aprašyti M. Radvilos Rudojo gyvenimas ir žygiai kėlė žadino valstybinį visuomenės patriotizmą, kėlė LDK savarankiškumo idėjas.
L-16/1-18

 

Ruigys, Povilas Fridrikas (apie 1725–1781). Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick ... [Lietuvių kalbos gramatikos pradmenys]. – Königsberg : druckts und verlegts Johann Heinrich Hartung, 1747. – [8], 154, [2] p. : inic., vinj., 1 lent. lap.; 8° (16,5 cm).
Vok. k. su pavyzdžiais liet. k.
LK-18/9

 

Ostermejeris, Gotfridas (Ostermeyer; 1716–1800). Neue Littauische Grammatik ... [Nauja lietuvių kalbos gramatika]. – Königsberg : gedrukt bey G. L. Hartung, 1791. – XXIV, 194, [6] p. : inic.; 8° (17 cm).
Vok. k. su pavyzdžiais liet. k.
LK-18/34

 

Milkus, Kristijonas Gotlibas (Mielcke; apie 1736–apie 1806). Anfangs-Gründe einer Litauischen Sprach-Lehre ... [Lietuvių kalbos mokslo pradmenys]. – Königsberg : druck und verlag der Hartungschen Hofbuchdruckerey, 1800. – [2], 208, [4] p.; 8° (17,5 cm).
Vok. k., dalis teksto liet. ir lot. k.
K.J. 8000

 

Milkus, Kristijonas Gotlibas (Mielcke; apie 1736–apie 1806). Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörter-Buch ... [Lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodynas]. – Königsberg : im Druck und Verlag der Hartungschen Hofbuchdruckerey, 1800. – [32], 352, 576, [4] p.; 8° (17,5 cm).
LK-18/5

 

Donelaitis, Kristijonas (1714–1780). [Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą]. – [Karaliaučius, 1769?].– [42 [+?] p.; 8° (16 cm).
Išlikęs vienas knygos egz. be pradžios ir pabaigos. Spėjama, jog tai – K. Donelaičio vertimas.
LK-18/17

 

Donelaitis, Kristijonas (1714–1780). Das Jahr ... [Metai]. – Königsberg : gedruckt in der königl. Hartungschen Hofbuchdruckerey, 1818. – XXII, 162 p.; 18,5 cm.
Pirmasis K. Donelaičio poemos Metai leidimas ir vertimas į vok. k. Kūrinį spaudai parengė, išvertė ir išleido Liudvikas Rėza (Rhesa; 1776–1840).