The Wroblewski Library of
the Lithuanian Academy of Sciences

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, Lithuania
Telephone, fax +370 5 262 95 37, E-mail biblioteka@mab.lt

Publications

2011

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2007/2008. - Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. 
ISSN 1648-9772.

Vaclovas Aliulis : bibliografijos rodyklė / sudarė Vaida Juodėnienė, Bronislava Kisielienė ; [redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Juozas Marcinkevičius (pirm.), Sigitas Narbutas, Rasa Pukėnienė, Birutė Railienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. – 245 p., [8] faks. lap. : faks.
ISBN 978-9986-498-50-6

Algimantas Grigelis : bibliografijos rodyklė / sudarė: Vaida Juodėnienė, Džiuljeta Malinauskaitė, Birutė Railienė ; ats. red. Rasa Pukėnienė ; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas. – Vilnius : UAB „Utenos Indra", 2011. – 320 p. : iliustr. – Santr. angl. 
ISBN 978-9986-498-49-0.

 

 

Irena Eitminavičiūtė : bibliografijos rodyklė / sudarė Donatas Ustinavičius ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Sigitas Narbutas, Ilona Norkienė (ats. red.), Jadvyga Olechnovičienė, Birutė Railienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. – 84 p.  
ISBN 978-9986-498-52-0. 

 Leonora Živilė Gelumbauskaitė : bibliografijos rodyklė / sudarė Sigita Dagienė ; ats. red. Rasa Pukėnienė ; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas. – Vilnius : UAB „Utenos Indra", 2011. – 96 p. : iliustr. 
ISBN 978-9986-498-48-3.  

2010

Arte et Marte : senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms : parodos katalogas, 2010 liepos 7-rugpjūčio 3 d.  / [parodą rengė ir katalogą sudarė Danguolė Palačionytė ir Violeta Radvilienė; redaktorė Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2010. – 110 p. – ISBN 978-9986-498-46-9. 

Lietuvių kalbotyra, 2001–2005  [Elektroninis išteklius] : literatūros rodyklė / sudarė: Kristina Janušaitė, Rasa Pukėnienė ; spaudai parengė Rasa Pukėnienė ; redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), Sigitas Narbutas, Lina Kanopkienė (ats. red.), Stasys Keinys ... [ir kt.]. – Vilnius : Lietuvos MA Vrublevskių b-ka ; Lietuvių k. inst., 2010. –  1 kompakt. plokštelė. [856 p.]  –  ISBN 978-9986-498-47-6. 

Valstybinės reikšmės bibliotekos Lietuvoje : publikacijų ir diskusijų rinkinys / parengė Sigita Vikšraitienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2010. – 112 p. – ISBN 978-9986-498-45-2.

2009

Antanas Buračas : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka; parengė Birutė Railienė, Danutė Sklėriūte; redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), et. al. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2009. – 263 p. – ISBN 978-9986-498-44-5. 

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : [tęstinis darbų rinkinys / redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė, Danutė Labanauskienė, Juozas Marcinkevičius (pirmininkas), Daiva Narbutienė (atsakomoji redaktorė), Povilas Saudargas, Elena Stasiukaitienė; Irena Štikonaitė (redaktorė)]. - 2005/2006 (2009). - [Utena] : Utenos Indra, 2009. - ISSN 1648-9772.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Paveldas ir raida, 1557–2007 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė Elena Stasiukaitienė ; redaktorių kolegija: Leokadija Kairelienė, Lina Kanopkienė (ats. red), Juozas Marcinkevičius (pirm.), Birutė Railienė, Povilas Saudargas. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2009. – 432 p. – ISBN 978–9986–08–047–3.

 

Vytautas Merkys [Elektroninis išteklius] : bibliografijos rodyklė : 1950-2008 / sudarė Ugnė Baronienė, Algimantas Katilius ; redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė, Juozas Marcinkevičius (pirm.).  – 1 kompakt. diskas. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2009. –ISBN 9789986498438.

 2008

Lietuvos istorijos bibliografija, 1981–1985 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė Aida Grybienė ; redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė (ats. red.), Juozas Marcinkevičius (pirm.), Povilas Saudargas, Birutė Railienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008. – 607 p. – ISBN 978-9986-498-42-1.

Ona Voverienė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: Giedrė Miknienė, Džiuljeta Malinauskaitė; įžanginį straipsnį „Yra asmenybė – yra ir darbas, ir istorijos vyksmas“ parašė Birutė Railienė. – Vilnius : Mokslo aidai, 2008. – 368 p. – Asmenvardžių r-klė: p. 345–368. – ISBN 978-9986-498-41-4.

Povilas Saudargas : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka; parengė Bronislava Kisielienė; redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), Kristina Janušaitė, Birutė Railienė (ats. red.). – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008. – 64, [2] p. - ISBN 978-9986-498-40-7.

Romanas Plečkaitis : bibliografijos rodyklė/ Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto biblioteka, Filosofijos istorijos ir logikos katedra ; sudarė: Angelė Putelienė, Salomėja Peciulkienė. – Vilnius : [S. n.], [2008]. – 46 p. – ISBN 978-9955-33-287-9.

Stasys Stačiokas : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [parengė: Bronislava Kisielienė, Birutė Railienė ; redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė (ats. red.), Juozas Marcinkevičius (pirm.), Povilas Saudargas]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008. – 261, [3] p. : iliustr., portr. - Gretut. tekstas liet., angl. – Asmenvardžių r-klė: p. 256–261. – ISBN 978–9986–498–39–1.

Vilniaus Evangelikų Reformatų Sinodo bibliotekai — 450 : parodos katalogas [elektroninis išteklius] / įvadinį tekstą ir aprašus parengė Violeta Radvilienė.

Vitalijus Janickis : bibliografijos rodyklė / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; parengė: Birutė Railienė, Vitalijus Janickis. – Kaunas : Technologija, 2008. – 111 p. : iliustr.

Vytautas Juodkazis : bibliografijos rodyklė / [sudarė Vaida Juodėnienė ; redaktorių kolegija: Algimantas Grigelis, Juozas Marcinkevičius (pirm.), Birutė Railienė (ats. red.), Povilas Saudargas]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Vilniaus universitetas, 2008. - ISBN 978-9955-815-50-1.

2007

Adelė Ubeikaitė : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė E. Paškevičiūtė-Kundrotienė ; redaktorių kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius, 2007. – 46 p. – Kn. taip pat: Lietuvių kalbotyros metraštininkė : [įžanginis straipsnis] / B. Railienė], p. 8–11.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : [tęstinis darbų rinkinys / redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė, Danutė Labanauskienė, Juozas Marcinkevičius (pirmininkas), Daiva Narbutienė (atsakomoji redaktorė), Povilas Saudargas, Elena Stasiukaitienė; Virginija Aputienė (redaktorė)]. - 2003/2004 (2007). - Vilnius : Margi raštai, 2007. - ISSN 1648-9772.

XVI–XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje = Lithuanica saeculi sexti ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae : katalogas / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: D. Narbutienė, V. Radvilienė, D. Rauckytė-Bikauskienė ; redaktorė D. Narbutienė. – Vilnius, 2007. – 503 p. : iliustr. – Pagalbinės r-klės: p. 435–502. – Kn. taip pat: Senoji Lietuvos MA lituanika : [įvadinis straipsnis] / D. Narbutienė, p. VII–XVI].

2006

Juozas Algimantas Krikštopaitis : bibliografijos rodyklė / Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: A. Putelienė, L. Zinkutė. – Vilnius, 2006. – 110 p. : portr. – Kn. taip pat: Beauštantis šių metų pavasaris / Ž. Jackūnas, p. 9–14.

Lietuvos istorijos bibliografija, 1976–1980 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; medžiagą rinko: J. Kulikauskienė, B. Kisielienė, A. Vitkauskienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas ; mokslinis konsultantas R. Jasas. – Vilnius, 2006. – 496 p.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2003/2004 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; redaktorių kolegija: L. Kanopkienė, D. Labanauskienė, J. Marcinkevičius (pirm.), D. Narbutienė (ats. red.), P. Saudargas, E. Stasiukaitienė ; redaktorė V. Aputienė. – Vilnius, 2006. – 224 p. : portr., lent.

Sofija Kanopkaitė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; parengė J. Fedorovskytė ; redaktorių kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), I. Norkienė, P. Saudargas, E. Stasiukaitienė, V. A. Tamošiūnas. – Vilnius, 2006. – 136 p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat: Gyvenimas – mokslui, mokslas – gyvenimui / V. A. Tamošiūnas ; Per laiko prizmę pažvelgus / J. Račkus ; Post scriptum / S. Kanopkaitė : [įžanginiai straipsniai], p. 10–30.

2005

Akademikas Bronius Grigelionis : bibliografijos rodyklė / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija G. Dzemyda, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius, S. Rutkauskas (pirm.), M. Sapagovas. – Vilnius, 2005. – 126 p. – Kn. taip pat: Pratarmė / A. Ališauskienė, p. 5.

Lietuvių kalbotyra, 1996–2000 = Litauische Sprachwissenschaft, 1996–2000 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė S. Dagienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), K. Morkūnas, R. Pukėnienė (ats. red.), B. Railienė, A. Sabaliauskas, P. Saudargas. – Vilnius, 2005. – 774 p.

Publikacijų duomenų bazė : bendroji sudarymo metodika / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Kauno technologijos universitetas ; parengė: N. Kolesinskienė, G. Sasnauskaitė ; atsakomoji redaktorė L. Bloveščiūnienė. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas : Technologija, 2005. – 116 p. : iliustr.

Theodor von Grotthuss, 1785–1822 : bibliography / Library of the Lithuanian academy of sciences, Institute of chemistry, Theodor Grotthusss foundation ; sudarė J. Kulikauskienė ; redakcinė kolegija: D. Malinauskaitė, J. Marcinkevičius (pirm.), L. Kanopkienė (ats. red.), B. Railienė, P. Saudargas, A. Vaškelis. – Vilnius, 2005. – 20 p.

2004

Lietuvos botanika, 1976–1980 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Botanikos institutas ; sudarė S. Norkūnienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas, M. Strukčinskas. – Vilnius : Botanikos inst. l-kla, 2004. – 436 p.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2001/2002 : [tęstinis darbų rinkinys] / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė, D. Labanauskienė, J. Marcinkevičius (pirm.), D. Narbutienė (ats. red.), P. Saudargas, E. Stasiukaitienė, V. Aputienė (red.). – Vilnius : Margi raštai, 2004. – 199 p. : iliustr., lent.

Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów archiwalnych i bibliotecznych = Moksliniai lenkų-lietuvių kontaktai archyvinių ir bibliotekinių rinkinių šviesoje / Archiwum Polskiej Akademini Nauk, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; moksliniai redaktoriai: J. Arvaniti, A. Roszkowski. – Warszawa, 2004. – 286 p. : iliustr. – Tekstas lenk., liet. – Bibliogr. išnašose. – Kn. taip pat: [Įvadas (lenk., liet.)] / J. Marcinkevičius, p. 3–4.

Vincas Kudirka : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: G. Sasnauskaitė, R. Pukėnienė, I. Ledas ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius : Margi raštai, 2004. – 567 p.

2003

Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1901–1903 =Publications of Lithuanian periodicals, 1901–1903 = Publikationen der Litauischen Periodika, 1901–1903 : Lietuvos bibliografija. Serija C / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: A. Sitnikaitė, R. Kazlauskienė ; redaktorės: V. Debesienė, R. Pukėnienė ; redakcinė kolegija: R. Varnienė (pirm.), O. Janonis (pirm. pavad.), J. Marcinkevičius ir kt. – Vilnius, 2003. – 576 p.

Lietuvių kalbotyra, 1981–1985 = Litauische Sprachwissenschaft, 1981–1985 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė: R. Sedekerskytė, A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), K. Morkūnas, B. Railienė, A. Sabaliauskas, G. Sasnauskaitė, P. Saudargas. – Vilnius, 2003. – 339 p.

Lietuvių kalbotyra, 1991–1995 = Litauische Sprachwissenschaft, 1991–1995 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė: S. Dagienė, J. Matuzaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), K. Morkūnas, R. Pukėnienė (ats. red.), B. Railienė, A. Sabaliauskas, G. Sasnauskaitė, P. Saudargas. – Vilnius, 2003. – 544 p.

Lietuvos evangelikų liuteronų ir reformatų spauda XVI–XVIII a. : parodos katalogas [elektroninis išteklius] / apibendrinamuosius įvadinius tekstus parašė Mindaugas Sabutis, leidinius išrinko ir aprašė Daiva Narbutienė.

Lietuvos mokslo institutų publikacijų duomenų bazė : bendrieji sudarymo principai ir publikacijų įrašymo taisyklės / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; parengė: N. Kolesinskienė, G. Sasnauskaitė ; redaktorė R. Pukėnienė. – Vilnius, 2003. – 47 p.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografijos rodyklė, 1991 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: B. Kisielienė, G. Sasnauskaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė (ats. red.), P. Saudargas. – Vilnius, 2003. – 199 p.

Parchment’s Digital Images Archive = Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas : laikotarpiai XII–XV a. / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Matematikos ir informatikos institutas ; projekto kūrybinė grupė ; projekto vadovė R. Cicėnienė  ; programavimas E. Ožeraitis ; archyviniai aprašai: G. Kanišauskaitė, I. Pajėdaitė ; skaitmeninių vaizdų kūrimas A. Bielko ; vertimas į anglų kalbą R. Ščekaturovaitė. – Vilnius : UNESCO, 2003. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) + 1 lapelis (sulankst.). – Tekstas liet., angl. – http://www.mab.lt/pergamentai/. – ISBN 9986-498-33-3.

2002

Benediktas Juodka : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė I. Norkienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius, 2002. – 144 p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat: „Gyvenimas kūrybai“ : [įžanginis straipsnis] / S. Kanopkaitė, p. 8–21.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1987–1988 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: L. Banytė, D. Stašienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė, J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, A. Steponaitienė (ats. red.). – Vilnius, 2002. – 395 p.

XV–XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas = Index librorum latinorum Lituaniae saeculi quinti decimi et sexti decimi / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: D. Narbutienė, S. Narbutas ; redakcinė komisija: P. U. Dini, J. Girdzijauskas, A. Jovaišas, D. Kuolys, I. Lukšaitė, S. Narbutas (leid. red.), D. Pociūtė, E. Ulčinaitė. – Vilnius, 2002. – 238 p.

Tomas Sakalauskas : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Kisielienė ; dailininkė J. Stauskaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 2002. – 100 p. : portr.

2001

Akademikas Jonas Mockus : bibliografinė rodyklė / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Steponaitienė ir kt. – Vilnius, 2001. – 66 p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat : Trumpa akademiko Jono Mockaus mokslinės veiklos apžvalga : [įžanginis straipsnis] / M. Sapagovas, p. 7-8.

Algimantas Grigelis : trys gyvenimo briaunos : literatūros rodyklė / Lietuvos geologijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Railienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius, A. Steponaitienė (ats. red.) ir kt. – Vilnius, 2001. – 138 p. : iliustr. – Kn. taip pat : Profesorius Algimantas Grigelis ir jo veikla geologijos mokslo baruose : [įžanginis straipsnis] / V. Kadūnas, p. 7-13.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1989–1990 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: L. Banytė, G. Sasnauskaitė, R. Pukėnienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius, B. Railienė, A. Steponaitienė (ats. red.). – Vilnius, 2001. – 610 p.

2000

Akademikas Adolfas Laimutis Telksnys : bibliografinė rodyklė / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius, 2000. – 136 p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat : Trumpa profesoriaus habilituoto daktaro Laimučio Telksnio mokslinės veiklos apžvalga : [įžanginis straipsnis] / M. Sapagovas, N. Kligienė, p. 7-9.

Dionizas Poškus : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Chemijos institutas ; medžiagą surinko D. Poškus ; spaudai parengė Z. Valantiejienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 2000. – 46 p. – Kn. taip pat : Profesorius Dionizas Poškus : [įžanginis straipsnis] / A. Vaškelis, p. 6-16.

Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1898-1900 = Publications of Lithuanian periodicals, 1898-1900 = Publikationen der Litauischen Periodika, 1898-1900 : Lietuvos bibliografija. Serija C / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė E. Krivaščenko ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius, L. Kanopkienė (red.), V. Debesienė (ats. red.). – Vilnius, 2000. – 515 p. : iliustr., faks.

Lietuvių kalbotyra, 1986-1990 = Litauische Sprachwissenschaft, 1986-1990 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė J. Pakalniškytė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, G. Sasnauskaitė, P. Saudargas ir kt. – Vilnius, 2000. – 344 p. – Kn. taip pat : „Lietuvių kalbotyra, 1986-1990“ : [įžanginis straipsnis liet., vok.] / K. Morkūnas, A. Sabaliauskas, p. 7-12.

Vytautas Kontrimavičius : bibliografinė rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Ekologijos institutas ; sudarė V. Vanagaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 2000. – 74 p. : portr. – Kn. taip pat : Akademikas Vytautas Kontrimavičius ir jo mokslinė veikla : [įžanginis straipsnis] / B. Juodka, J. Virbickas, p. 8-12.

1999

Algimantas Miškinis : bibliografinė rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Architektūros ir statybos institutas ; sudarė S. Drobenka ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 1999. – 122 p. : portr. – Kn. taip pat : Apie Algimantą Miškinį ir jo darbus : [įžanginis straipsnis] / J. Gimbutas, p. 10-14.

Bibliografinio aprašo reikalavimai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje sudaromiems literatūros sąrašams / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Railienė ; redakcinė kolegija: S. Dagienė, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.). – Vilnius, 1999. – 27 p. : lent.

Grigorijus Rozovskis : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Chemijos institutas ; sudarė: R. D. Jankauskienė, D. O. Kimtienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), L. Kanopkienė (ats. red.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1999. – 65 p. : portr. – Kn. taip pat : Profesorius Grigorijus Rozovskis : [įžanginis straipsnis] / A. Vaškelis, p. 6-16.

Juozas Matulis : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Steponaitienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 1999. – 204 p. : portr. – Kn. taip pat : Didysis Lietuvos mokslininkas : [įžanginis straipsnis] / A. Vaškelis, p. 6-16.

Leonas Simanavičius : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Chemijos institutas ; sudarė: R. D. Jankauskienė, D. O. Kimtienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), L. Kanopkienė (ats. red.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1999. – 42 p. : portr. – Kn. taip pat : Profesorius Leonas Simanavičius : [įžanginis straipsnis] / K. Jakubėnas, A. Steponavičius, p. 6-16.

Vytautas Statulevičius : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Matematikos ir informatikos institutas ; sudarė A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius, 1999. – 89, [2] p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat : Akademiko V. Statulevičiaus gyvenimas ir kūryba : [įžanginis straipsnis] / H. Pragarauskas, M. Sapagovas, L. Saulis, p. 7-10.

1998

Dendroklimatochronologija, 1971-1980 = Dendroclimatochronology, 1971-1980 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo Dendroklimatochronologijos laboratorija ; sudarė S. Norkūnienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.). – Vilnius, 1998. – 331 p.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1983-1984 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Balčiūnienė, S. Dagienė, L. Pečeliūnienė, B. Verbickaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, L. Pečeliūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1998. – 466 p.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1985-1986 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Balčiūnienė, L. Pečeliūnienė ; redakcinė kolegija: L. Banytė, A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, J. Marcinkevičius (pirm.), L. Pečeliūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1998. – 55 p.

Povilas Norkus : literatūros rodyklė / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1998. – 49 p. : portr. – Kn. taip pat: [Apie profesorių Povilą Norkų pasakoja]: G. Rozovskis, J. Jankauskas, p. 6-11.

Romanas Višomirskis : literatūros rodyklė = biliographical index / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Chemijos institutas ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1998. – 130, [24] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: [Apie akademiko R. Višomirskio mokslinę veiklą, atsiminimai ir kt. (liet., angl., rus.)], p. 8-54.

1997

Clavis Germanico-Lithvana = Handschriftliches Deutsch-Litauisches Wörterbuch = Manuscript German-Lithuanian Dictionary : rankraštinis XVII amžiaus vokiečių-lietuvių kalbų žodynas : 4 d. / Bibliotheca Baltica Lietuvos nacionalinė valdyba, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1995-1997.

D. 2 : F-L. – 1997. – 697 p.
D. 3 : M-S. – 1997. – 584 p.
D. 4 : T-Z. – 1997. – 620 p.

Jurgis Viščakas : literatūros rodyklė = bibliographical index / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas ; sudarė: A. Ališauskienė, N. Šaduikienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. ; [apie akademiko J. Viščako gyvenimą ir kūrybą bei atsiminimai, p. 11-35]. – Vilnius, 1997. – 181 p. : iliustr., portr.

Leonardas Valentėlis : literatūros rodyklė / Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1997. – 40 p. : portr. – Kn. taip pat : Habilituotas daktaras Leonardas Valentėlis : [įžanginis straipsnis] / A. Steponavičius, p. 6-9.

Lietuvių kalbotyra, 1977-1980 = Litauische Sprachwissenschaft, 1977-1980 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė: R. Sedekerskytė, A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius, 1997. – 306 p.

Povilas Algirdas Vaškelis : literatūros rodyklė / Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1997. – 71 p. : portr. – Kn. taip pat : Povilo Algirdo Vaškelio gyvenimo kelias ir mokslinė veikla : [įžanginis straipsnis] / M. Šalkauskas, p. 6-9.

1996

Abramas Molčadskis : literatūros rodyklė / Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1996. – 38 p. : portr. – Kn. taip pat : Daktaras Abramas Molčadskis : [įžanginis straipsnis] / K. Juodkazis, p. 6-9.

Regina Volkaitė-Kulikauskienė : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė G. Sasnauskaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 1996. – 116 p. : portr. – Kn. taip pat : Iškili Lietuvos proistorės tyrinėtoja : [įžanginis straipsnis] / G. Zabiela, p. 6-12.

Teodoras Grotusas, 1785-1822 = Theodor von Grotthuss, 1785-1822 : bibliografinė rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: J. Kulikauskienė, A. Vitkauskienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė, J. Marcinkevičius (pirm.), A. Pranckutė (ats. red.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius, 1996. – 97 p. : portr., faks. – Kn. taip pat : Įvadinės mintys : [įžanginis straipsnis liet., angl., vok., rus.] / J. A. Krikštopaitis, p. 13-18.

1995

Antanas Nemezijus Steponavičius : literatūros rodyklė / Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1995. – 48 p. : portr. – Kn. taip pat : Daktaras Antanas Nemezijus Steponavičius : [įžanginis straipsnis] / L. Simanavičius, p. 6-9.

Clavis Germanico-Lithvana = Handschriftliches Deutsch-Litauisches Wörterbuch = Manuscript German-Lithuanian Dictionary : rankraštinis XVII amžiaus vokiečių-lietuvių kalbų žodynas : 4 d. / Bibliotheca Baltica Lietuvos nacionalinė valdyba, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1995.

D. 1 : A-E. – XLII, 629, [1] p. – Bibliogr.: p. XXV-XXVII (37 pavad.). – Kn. taip pat : Pastabos apie Frydricho Pretorijaus žodyną „Clavis Germanico-Lithvana : [įvadinis straipsnis liet., angl., vok.] / V. Drotvinas, p. X-XXXIV.

Lietuvių kalbotyra, 1973-1976 = Litauische Sprachwissenschaft, 1973-1976 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė: R. Sedekerskytė, A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius, 1995. – 392 p. – Kn. taip pat : „Lietuvių kalbotyra, 1973-1976“ : [įžanginis straipsnis liet., vok.] / K. Morkūnas, A. Sabaliauskas, p. 7-9.

Mudis Šalkauskas : literatūros rodyklė / Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1995. – 54 p. : portr. – Kn. taip pat : Daktaras Mudis Šalkauskas : [įžanginis straipsnis] / A. Vaškelis, p. 6-10.

Ona Galdikienė : literatūros rodyklė / Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1995. – 36 p. : portr. – Kn. taip pat : Profesorė Ona Galdikienė : [įžanginis straipsnis] / A. Steponavičius, p. 6-9.

1994

Arianas Prokopčikas : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: B. Railienė, A. Pranckutė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), P. Saudargas. – Vilnius, 1994. – 49 p. : portr. – Kn. taip pat : Profesorius Arianas Prokopčikas : [įžanginis straipsnis] / G. Rozovskis, p. 6-11.

Geologijos-mineralogijos mokslų disertacijos Lietuvoje : bibliografinė rodyklė, 1953-1993 m. / Vilniaus universitetas, Lietuvos geologų sąjunga, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Railienė ; redagavo A. Jurgaitis. – Vilnius, 1994. – 29 p.

Juozo Maniuko darbų bibliografinė rodyklė, 1934-1990 / Lietuvos mokslų akademijos Centrinė biblioteka. – Vilnius, 1994. – 17, [1] p. – Sudarytojas ir redaktorius nenurodyti. – Rotaprintas. – Kn. taip pat : Gyvenimo ir veiklos apžvalga : [įvadinis straipsnis], p. 1-3.

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos nuostatai : patvirtinti Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 1994 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 3. – Žr. Nr. 1115

Rankraščių fondai = Manuscripts collections = Фонды рукописных изданий / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė D. Labanauskienė. – Vilnius, 1994. – 122 p.

Vytautas Gudelis : bibliografinė rodyklė = bibliography / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Kisielienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius, 1994. – 115 p. : portr. – Kn. taip pat : Mokslininko V. Gudelio kelias ir laikas : [įžanginis straipsnis liet., angl.] / R. Baubinas, p. 7-25.

1993

Algirdas Žukauskas = Альгирдас Жукаускас : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvos energetikos institutas ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), L. Kanopkienė ir kt. – Vilnius, 1993. – 129, [1] p. : portr. – Kn. taip pat : Šilumos mainų tyrimų Lietuvoje pradininkas : [įžanginis straipsnis liet., rus., angl.] / V. Makarevičius, J. Žiugžda, p. 9-20.

1992

Jonas Janickis : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Railienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.). – Vilnius, 1992. – 66 p. : portr. – Kn. taip pat : Akademikas Jonas Janickis : [įžanginis straipsnis] / V. Zelionkaitė, p. 6-13.

Lietuvos istorijos bibliografija, 1971-1975 = Библиография истории Литвы, 1971-1975 / Lietuvos Mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: O. Adomonienė, R. Strazdūnaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.). – Vilnius, 1992. – 560 p.

1990

Estų ir latvių literatūros vertimai į lietuvių kalbą, 1918-1940 : katalogas / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: E. Krivaščenko, A. Ubeikaitė ; redagavo S. Norkūnienė. – Vilnius, 1990. – 68 p.

Lietuvių kalbotyra, 1930-1943 = Литовское языкознание, 1930-1943 : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.). – Vilnius, 1990. – 379 p. – Kn. taip pat : „Lietuvių kalbotyra, 1930-1943“ : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / K. Morkūnas, A. Sabaliauskas, p. 9-15.

Tadas Adomonis : bibliografinė rodyklė, 1931-1989 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė O. Adomonienė. – Vilnius, 1990. – 34 p.

1989

Autografų kolekcijos katalogas = Каталог коллекции автографов / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; parengė D. Labanauskienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius (ats. red.), R. Jasas, E. Treinienė. – Vilnius, 1989. – 359 p.

Lietuvos astakologija = Астакология Литвы = Lithuanian Astacology : bibliografinė rodyklė, 1981-1985 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutas ; sudarė: J. Šeštokas, J. Cukerzis ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, M. Morkvėnienė (ats. red.). – Vilnius, 1989. – 51 p. : iliustr. – Kn. taip pat : [Įvadinis straipsnis] / J. Šeštokas, p. 7-8.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1981-1982 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1981-1982 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: S. Dagienė, D. Stašienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, L. Pečeliūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1989. – 893 p.

1988

Lietuvos botanika, 1971-1975 = Ботаника Литвы, 1971-1975 : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė S. Norkūnienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Čeponytė (ats. red.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė. – Vilnius, 1988. – 581 p.

1987

Juras Požela = Юрас Пожела : literatūros rodyklė, 1984-1986 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: L. Greblikienė, V. Jucienė ; redagavo L. Kanopkienė. – Vilnius, 1987. – 53 p.

Kazimieras Meškauskas = Казимерас Мешкаускас : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: D. Stašienė, I. Santackienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1987. – 103 p. : portr. – Kn. taip pat : Kazimiero Meškausko mokslinės ir visuomeninės veiklos apžvalga : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / V. Puronas, p. 9-29.

Lexiсon Lithuanicum : rankraštinis XVII a. vokiečių-lietuvių kalbų žodynas / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; įvadą [p. 6-23], žodyno teksto transliteraciją ir žodžių rodyklę [p. 480-567] parengė V. Drotvinas ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius : Mokslas, 1987. – 568 p. : faks.

Lietuvių kalbotyra, 1917-1929 = Литовское языкознание, 1917-1929 : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1987. – 284 p. – Kn. taip pat : „Lietuvių kalbotyra, 1917-1929“ : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / K. Morkūnas, A. Sabaliauskas, p. 9-13.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1980 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1980 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Baublys ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, S. Norkūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1987. – 370 p.

Povilas Brazdžiūnas = Повилас Бразджюнас : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė I. Blažienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1987. – 102 p. : portr. – Kn. taip pat : Lietuvos eksperimentinės fizikos pradininkas : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / E. Makariūnienė, p. 7-37.

Raganų teismai Lietuvoje = Судебные процессы над ведьмами в Литве = Hexenprozesse in Litauen : Lietuvos teisės paminklai / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; parengė: K. Jablonskis, R. Jasas ; redakcinė kolegija: J. Jurginis (pirm.), J. Marcinkevičius ir kt. – Vilnius : Mintis, 1987. – 433 p. : iliustr. – Tekstas liet., rus., lenk. – Santr. rus., vok. – Bibliogr. įv. str. išnašose. – Kn. taip pat : „Raganų teismai“ : [įžanginis straipsnis] / J. Jurginis, p. 11-23.

Romualdas Grigas : bibliografinė rodyklė, 1965-1986 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Putelienė. – Vilnius, 1987. – 23 p. – Kn. taip pat : Romualdui Grigui – 50 : [įžanginis straipsnis] / V. Jonaitis, p. 3-5.

1986

Gytis Vaitkūnas : bibliografinė rodyklė, 1963-1986 / Lietuvos TSR filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ; Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Putelienė ; redagavo D. Valkevičienė. – Vilnius, 1986. – 14 p. – Kn. taip pat : Gyčiui Vaitkūnui – 50 : [įžanginis straipsnis] / A. Andriuškevičius, p. 1-3.

Juozas Jurginis = Юозас Юргинис : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Partijos istorijos institutas prie Lietuvos KP CK ; sudarė: B. Kašauskienė, A. Šiškienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1986. – 305 p. : portr. – Kn. taip pat : Istorikas Juozas Jurginis : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / V. Merkys, p. 9-50.

Romas Šarmaitis = Ромас Шармайтис : bibliografinė rodyklė, 1926-1985 / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka, Partijos istorijos institutas prie Lietuvos KP CK ; sudarė E. Mertinienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, L. Pečeliūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1986. – 484 p. : portr. – Kn. taip pat : Komunistas, mokslininkas, visuomenės veikėjas : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / K. Surblys, p. 9-49.

1985

Juras Požela = Юрас Пожела : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto žinybinė Informacijos problemų mokslinio tyrimo laboratorija ; sudarė: V. Motiekienė, N. Šaduikienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.) ir kt. – Vilnius, 1985. – 164 p. : portr. – Kn. taip pat : Juro Poželos mokslinės ir visuomeninės veiklos apžvalga : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / V. Jucienė, A. Šileika, p. 8-44.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1979 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1979 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė L. Pečeliūnienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.), D. Stašienė. – Vilnius, 1985. – 356 p.

1984

Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvos TSR savarankiška knygos bičiulių draugija ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, R. Jasas ir kt. – Vilnius : Mokslas, 1984. – 219, [5] p. : iliustr. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. trump.: p. 203-206. – Asmenvardžių r-klė : p. 210-220.

Lietuvos botanika, 1966-1970 = Ботаника Литвы, 1966-1970 : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė S. Norkūnienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1984. – 536 p.

Valeckienė A. Lietuvių kalbos gramatinė sistema : giminės kategorija / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius ir kt. – Vilnius : Mokslas, 1984. – 277 p.

1983

Boleslovas Styra = Болеслав Стырo : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė I. Blažienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, S. Norkūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1983. – 121 p. : portr. – Kn. taip pat : Branduolinės meteorologijos pradininkas : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / V. Lujanas, p. 9-19.

Lietuvos astakologija = Астакология Литвы = Lithuanian Astacology : bibliografinė rodyklė, 1578-1980 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: J. Šeštokas, J. Cukerzis ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, M. Morkvėnienė (ats. red.). – Vilnius, 1983. – 64 p. : iliustr. – Kn. taip pat : Kas tyrė ir aprašė Lietuvos vėžius: [įžanginis straipsnis liet., rus., angl.] / J. Šeštokas, p. 8-19.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1977 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1977 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: L. Šimulionienė, L. Pečeliūnienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, Z. Čeponytė (ats. red.). – Vilnius, 1983. – 322 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1978 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1978 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė Z. Čeponytė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, S. Norkūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1983. – 353 p.

Paulius Slavėnas = Паулюс Славенас : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: I. Santackienė, A. Šiškienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1983. – 172 p. : portr. – Kn. taip pat : Profesoriaus P. Slavėno mokslinė veikla : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / S. Matulaitytė, p. 7-32.

Rimantas Tidikis : bibliografinė rodyklė, 1966-1982 : pro memoria / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka, TSRS Filosofų draugija. Lietuvos skyrius. Etikos sekcija ; sudarė A. Putelienė ; redagavo L. Gudaitytė. – Vilnius, 1983. – 17 p. – Kn. taip pat : Mokslinė ir visuomeninė veikla : [įžanginis straipnis], p. 5-7.

Romanas Plečkaitis : bibliografinė rodyklė, 1962-1983 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ; sudarė: A. Putelienė, M. Zarauskaitė. – Vilnius, 1983. – 20 p.

1982

Jonas Macevičius : bibliografinė rodyklė, 1945-1981 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ; sudarė A. Putelienė ; redagavo M. Zarauskaitė. – Vilnius, 1982. – 16 p.

Вопросы библиотековедения : опыт работы / Фундаментальная библиотека Академии наук Латвийской ССР, Научная библиотека Академии наук Эстонской ССР, Центральная библиотека Академии наук Литовской ССР ; редакционная коллегия: А. Ивашкявичюс (отв. ред.) и др. – Вильнюс, 1982. – 93 p. – Rus.

1981

Adolfas Jucys = Адольфас Юцис : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Fizikos institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: T. Strockytė, A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1981. – 156 p. : portr. – Kn. taip pat : Daugiaelektronių atomų teorijos kūrėjas : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / R. Karazija, p. 7-31.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1976 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1976 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė L. Šimulionienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1981. – 232 p.

1980

Lietuvos TSR istorijos bibliografija, 1966-1970 = Библиография истории Литовской ССР, 1966-1970 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutas, Lietuvos Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė O. Adomonienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius, R. Strazdūnaitė (ats. red.) ir kt. – Vilnius, 1980. – 587 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1975 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1975 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė L. Šimulionienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1980. – 318 p.

Pergamentų katalogas = Каталог пергаментов : [Lietuvos TSR Mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomi XII a. pab.-XX a. pr. dokumentai ir rankraščiai] / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; sudarė R. Jasas ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), E. Treinienė. – Vilnius, 1980. – 620 p. : iliustr. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Централизация и региональная координация комплектования в библиотеках академий наук Литовской и Белорусской ССР : опыт работы / Центральная библиотека академии наук Литовской ССР, Фундаментальная библиотека им. Я. Коласа Академии наук Белорусской ССР ; редакционная коллегия: А. Ивашкявичюс (отв. ред.), Ю. Марцинкявичюс и др. – Вильнюс ; Минск, 1980. – 97 p. – Rus.

1979

Kostas Korsakas = Костас Корсакас : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: V. Petrauskienė, A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1979. – 452 p. : portr. – Kn. taip pat : Kosto Korsako literatūrinė ir mokslinė veikla : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / J. Lankutis, p. 9-45.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos veikla, tenkinant mokslo poreikius retrospektyvinei bibliografijai : [metodinė medžiaga] / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; parengė L. Kanopkienė. – Vilnius, 1979. – 8 p.

Pirmasis lietuvių kalbos žodynas : Konstantinas Širvydas. Dictionarium trium linguarum / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; [įvadą ir žodyno rodyklę] parengė K. Pakalka ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius ir kt. – Vilnius : Mokslas, 1979. – 899 p. : iliustr.

Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai, 1576-1805 = Издания типографии Вильнюсской академии, 1576-1805 : bibliografija / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: K. Čepienė, I. Petrauskienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), K. Čepienė. – Vilnius, 1979. – 543 p. : iliustr., 7 iliustr. lap. – Kn. taip pat : [Įvadas liet., rus.], p. 5–11.

Лауцявичюс Э. Бумага в Литве в XV-XVIII веках / Археографическая комиссия Академии наук СССР, Центральная библиотека Академии наук Литовской ССР ; редакционная коллегия: A. A. Ивашкявичюс, Ю. И. Марцинкявичюс и др. – Вильнюс : Мокслас, 1979. – 187 p., 18 iliustr. lap. – E. Laucevičiaus monografijos „Popierius Lietuvoje XV-XVIII a.” ir publikacijų, kuriose panaudota monografijos medžiaga, sąrašas: p. 173-174. – Rus.

1978

Dendroklimatochronologija, 1900-1970 = Дендроклиматохронология, 1900-1970 : bibliografinė rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Sitnikaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius (ats. red.), A. Dzetaveckaitė. – Vilnius, 1978. – 285 p. – Kn. taip pat : [Įvadinis straipsnis liet., rus.] / T. Bitvinskas, p. 7-16.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1974 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1974 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė L. Šimulionienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, S. Norkūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1978. – 269 p.

1977

Dvimačių vaizdų atpažinimo automatizavimas = Автоматизация распознавания двумерных изображений : bibliografinė rodyklė, 1959-1970 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: A. Jurko, Z. Kirklys, A. Rožienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, A. Rožienė. – Vilnius, 1977. – 189 p. – Kn. taip pat : Rašmenų skaitymo automatizavimo raidos apžvalga : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / Z. Kirklys, p. 8-22.

Lietuvių kalbotyra, 1969-1972 = Литовское языкознание, 1969-1972 : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė V. Paulauskienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius (pirm.), A. Rožienė. – Vilnius, 1977. – 323 p.

Rankraščių rinkinių rodyklė = Указатель рукописных собраний / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė E. Treinienė. – Vilnius, 1977. – 70 p.

1976

Laucevičius E. XV-XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose = Книжные переплеты XV-XVIII веков в библиотеках Литвы = Lithuanian Library Bookbindings in the 15th-18th centuries / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), K. Čepienė ; dailininkas R. Dichavičius. – Vilnius : Mokslas, 1976. – 128 p., 134 iliustr. lap. – Bibliogr. išnašose. – Santr. rus., angl.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1973 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1973 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: M. Zaikauskaitė, L. Šimulionienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, A. Sitnikaitė. – Vilnius, 1976. – 252 p.

1974

Juozas Žiugžda = Юозас Жюгжда : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė B. Kurliandskienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, A. Sitnikaitė, A. Rožienė. – Vilnius, 1974. – 169 p. : portr. – Dalis teksto rus. – Kn. taip pat : Įžymus istorijos tyrinėtojas : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / B. Vaitkevičius, H. Šadžius, p. 7-39.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1972 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1972 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė M. Zaikauskaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, A. Sitnikaitė. – Vilnius, 1974. – 231 p.

1973

Juozas Matulis = Юозас Матулис : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė P. Valentėlienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, A. Sitnikaitė, A. Rožienė. – Vilnius, 1973. – 143 p. : portr. – Kn. taip pat : Tarybų Lietuvos mokslo prezidentas : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / A. Žukauskas, R. Višomirskis, p. 7-31.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1971 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1971 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė M. Zaikauskaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1973. – 286 p.

1972

Jasas R., Truska L. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų surašymas 1790 m. / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius (pirm.), A. Mikalauskas. – Vilnius, 1972. – 96 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1970 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1970 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė M. Zaikauskaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, A. Ubeikaitė. – Vilnius, 1972. – 282 p.

1971

Lietuvių kalbotyra, 1965-1968 = Литовское языкознание, 1965-1968 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas ; sudarė: O. Kriukelienė, E. Stanevičienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius (pirm.), A. Mikalauskas (ats. red.). – Vilnius, 1971. – 244 p.

Lietuvos botanikos bibliografija, 1800-1965 = Библиография ботаники Литвы, 1800-1965 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė S. Šapiraitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius (pirm.), A. Mikalauskas ; mokslinis redaktorius K. Brundza. – Vilnius, 1971. – 528 p. – Kn. taip pat : [Įvadinis straipsnis liet., rus.] / K. Brundza, p. 7-15.

Lietuvos TSR mokslininkų disertacijos, 1945-1968 = Диссертации ученых Литовской ССР, 1945-1968 : bibliografija / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto mokslinė biblioteka ; sudarė: Z. Petrauskienė, P. Valentėlienė. – Vilnius, 1971. – 490 p. – Kn. taip pat : [Įvadinis straipsnis liet., rus.] / A. Žukauskas, p. 9-14.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1969 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1969 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija : A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, A. Mikalauskas. – Vilnius, 1971. – 288 p.

1970

Lietuvos geologijos bibliografija, 1800-1965 = Библиография геологии Литвы, 1800-1965 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvos geologijos institutas ; sudarė A. Sitnikaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius (pirm.), A. Mikalauskas ; mokslinis redaktorius A. Grigelis. – Vilnius, 1970. – 276 p. – Kn. taip pat : [Įvadinis straipsnis liet., rus.] / A. Grigelis, p. 9-14.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1968 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1968 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, A. Mikalauskas. – Vilnius, 1970. – 255 p.

Материалы конференции библиотек АН Прибалтийских советских республик (Вильнюс, 17-21 июня 1969 г.) / Центральная библиотека Академии наук Литовской ССР ; составитель А. Ивашкявичюс ; редакционная коллегия: А. Ивашкявичюс, Ю. Марцинкявичюс (пред.), А. Микалаускас и др. – Вильнюс, 1970. – 216 p. : lent., schem. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – Rus.

1969

Lietuvos TSR istorijos bibliografija, 1940-1965 = Библиография истории Литовской ССР, 1940–1965 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Istorijos institutas ; sudarė: O. Adomonienė, V. Milius, A. Tautavičius ; redakcinė kolegija: O. Česnulevičiūtė, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, A. Mikalauskas. – Vilnius, 1969. – 709 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos atlasų ir žemėlapių katalogas = Каталог атласов и карт Центральной библиотеки Академии наук Литовской ССР / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė K. Čepienė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis (ats. red.), A. Ivaškevičius, N. Leškovič, J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1969. – 343 p. – Dalis teksto lygiagr. rus.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1967 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1967 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1969. – 263 p.

1968

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1966 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1966 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1968. – 292 p.

Sitnikaitė A. Šakinių-teminių mokslinių bibliografijų leidimas Tarybų Lietuvoje : (medžiaga 2-ajai respublikinei bibliografų konferencijai) / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka. – Vilnius, 1968. – [2], 18 p.

1967

Laucevičius E. Popierius Lietuvoje XV-XVIII a. = Бумага в Литве в XV-XVIII вв. = Paper in Lithuania in XV-XVIII centuries / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Gamtos mokslų ir technikos istorijos komisija prie Lietuvos TSR Mokslų akademijos prezidiumo ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius ir kt. ; dailininkas V. Kalinauskas. – Vilnius : Mintis, 1967.

Kn. 1. – 287 p. : iliustr. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. išnašose.
Kn. 2 : Atlasas. – 577 p. : iliustr.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1965 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1965 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1967. – 240 p.

1966

Bibliotekininkystė ir bibliografija : [mokslo darbai] / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius : Mintis, 1966.

[T. 3] : Rusų knygos spausdinimo pradžia ir Lietuva = Начало русского книгопечатания и Литва : pranešimai, straipsniai. – 236 p. : iliustr. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. išnašose. – Kn. taip pat : [Įžanginis žodis liet., rus., angl.] / K. Korsakas, p. 7-16.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1964 = Библиография изданий Академии нaук Литовской ССР, 1964 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1966. – 207 p.

Prūsų kalbos paminklai = Памятники Прусского языка : [svarbiausiųjų tekstų fotokopijos] / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; parengė V. Mažiulis ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius ir kt. – Vilnius : Mintis, 1966. – 254 p. – Bibliogr. išnašose. – Kn. taip pat : Prūsai : [įžanginis straipsnis] / V. Mažiulis, p. 11-15.

1965

Lietuvių kalbotyra, 1961-1964 = Литовское языкознание, 1961-1964 : bibliografinė rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas ; sudarė: A. Bielinis, E. Stanevičienė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1965. – 222 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1963 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1963 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1965. – 192 p.

1964

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1962 = Библиография книг и статей сотрудников Академии наук Литовской ССР, 1962 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: A. Sitnikaitė, A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: A. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1964. – 203 p.  

1963

Bibliotekininkystė ir bibliografija = Библиотековедение и библиография : [mokslo darbai] / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1963.

T. 2 : Straipsniai, bibliografinė rodyklė, publikacijos. – 344 p. : iliustr. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. išnašose.

Feodalinių žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas = Описание инвентарей феодальных владений в Литве / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė V. Abramavičius ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius : Laikr. ir žurn. l-kla, 1963. – 557 p. : iliustr. – Kn. taip pat : Feodalinių valdų inventoriai : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / V. Abramavičius, p. 5-27.

Lietuvių kalbotyra, 1944-1960 = Литовское языкознание, 1944-1960 : bibliografinė rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas ; sudarė: A. Bielinis, E. Stanevičienė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Galvydis ir kt. – Vilnius : Laikr. ir žurn. l-kla, 1963. – 282 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1961 = Библиография книг и статей сотрудников Академии наук Литовской ССР, 1961 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Sitnikaitė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius, 1963. – 188 p.

Rankraščių rinkiniai = Собрание рукописей : Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos XI-XX amžių rankraščių fondų trumpa apžvalga / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė V. Abramavičius ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.). – Vilnius : Laikr. ir žurn. l-kla, 1963. – 292 p. : iliustr. – Dalis teksto rus., lenk.

1962

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1960 = Библиография книг и статей сотрудников Академии наук Литовской ССР, 1960 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Sitnikaitė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius, 1962. – 226 p.

1961

Bibliotekininkystė ir bibliografija = Библиотековедение и библиография : [mokslo darbai] / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1961.

T. 1 : Straipsniai, bibliografinė rodyklė, dokumentų publikacijos. – 350 p. : faks. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. išnašose.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos ir jos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1958 = Библиография книг и статей Академии наук Литовской ССР и ее сотрудников, 1958 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: A. Sitnikaitė, A. Šyvienė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius, J. Galvydis (ats. red.). – Vilnius, 1961. – 238 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1959 = Библиография книг и статей сотрудников Академии наук Литовской ССР, 1959 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: A. Sitnikaitė, A. Šyvienė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius, J. Galvydis (ats. red.). – Vilnius, 1961. – 250 p.

1960

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbuotojų straipsnių bibliografija, 1945-1954 = Библиография статей сотрудников Академии наук Литовской ССР, 1945-1954 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: J. Basiulis, A. Sitnikaitė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius, J. Galvydis (ats. red.). – Vilnius, 1960. – 407 p.

1959

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka = Центральная библиотека Академии наук Литовской ССР : [vadovas] / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ivaškevičius ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, J. Galvydis (ats. red.), N. Leškovič, V. Abramavičius. – Vilnius, 1959. – 82 p. : iliustr. – Santr. rus., angl.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos ir jos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1956-1957 = Библиография книг и статей Академии наук Литовской ССР и её сотрудников, 1956-1957 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: J. Basiulis, A. Sitnikaitė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius, J. Galvydis (ats. red.). – Vilnius, 1959. – 234 p.

1958

Abramavičius V. Valerijonas Vrublevskis / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958. – 104 p. : portr., iliustr.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos rankraštinių darbų ir disertacijų bibliografija, 1946-1956 = Библиография рукописных трудов и диссертаций Академии наук Литовской ССР, 1946-1956 / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; sudarė: V. Abramavičius, K. Čepienė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, J. Basiulis, J. Galvydis, A. Ivaškevičius. – Vilnius, 1958. – 158 p.

Medicinos daktarų disertacijos, apgintos arba pripažintos Vilniaus universitete 1793-1842 metais = Диссертации докторов медицины, защищенные или признанные в Вильнюсском университете в 1793-1842 гг. : bibliografinė rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; sudarė A. Bielinis ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius, V. Abramavičius, J. Basiulis, J. Galvydis ir kt. – Vilnius, 1958. – 132 p. : iliustr. – Kn. taip pat : Vilniaus universiteto 18-ojo ir 19-ojo amžiaus medicinos daktarų disertacijos : [įžanginis straipsnis] / V. Kutorga, p. 11-22.

Revoliucinis judėjimas Lietuvoje ir Baltarusijoje 1905-1907 metais = Революционное движение в Литве и Белоруссии 1905-1907 гг. : Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos rankraščių aprašas / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė N. Leškovič ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius, V. Abramavičius, J. Basiulis, J. Galvydis. – Vilnius, 1958. – 122 p. : iliustr. – Lygiagr. tekstas rus.

1957

Lietuvos TSR Mokslų akademijos ir jos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1955 = Библиография книг и статей Академии наук Литовской ССР и ее сотрудников, 1955 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė J. Basiulis ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, T. Adomonis (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius, 1957. – 106 p.

1956 

Lietuvos TSR Mokslų akademijos ir jos mokslo darbuotojų leidinių bibliografija : knygos, 1941-1954 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР и её научных сотрудников : книги, 1941-1954 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: J. Basiulis, A. Bielinis, S. Kisielienė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, T. Adomonis (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius, 1956. – 92 p. 

Seksterny wykładów kowieńskich Adama Mickiewicza, 1819-1821 = Adomo Mickevičiaus Kauno mokykloje dėstyti dalykai, 1819-1821 / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; parengė V. Abramavičius. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1956. – 156 p. : faks. – Lenk.